Поправка к ГОСТ 2.601-2006

Дата актуализации: 15.01.2008
Поправка к ГОСТ 2.601-2006